W pasie Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń w linii umocnień polowych zlokalizowanych jest około 500 betonowych obiektów typu kochbunkier czyli uniwersalnych stanowisk dla piechoty:

Osadzano je w ziemi, w ciągu rowów strzeleckich i łączących lub też nieznacznie je wysuwano przed okop i zespalano z nim rowem dobiegowym. Były doskonale maskowane, od strony przedpola obsypywano je ziemią do wysokości strzelnicy (obiekty bojowe), a w przypadku kochbunkrów obserwacyjnych oraz o funkcji Kampfstand (niemających strzelnicy ściennej) od strony ataku zagłębiano je w ziemi do wysokości stropu.

Kochbunkier w Zwardoniu nad Mytem :


 Kochbunkier na Dzielcu :

 

Kochbunkier na łące nad Mytem już po słowackiej stronie:Kochbunkier w Zwardoniu - Mycie:

Kochbunkier w Zarzeczu :

Linia kochbunkrów na pograniczu Wieprza i Radziechów:


Kochbunkier na polu gospodarstwa z Wieprza :

 Cmentarzysko Kochbunkrów  (12 sztuk) nad Rybnym Potokiem na terenie dawnego PGR- u Wieprz:

źródło: http://www.pozycjab2.fortyfikacje.pl

zdjęcia: Marek Żur - przewodnik beskidzki

Udostępnij Drukuj E-mail