11 lutego to Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, który przypomina, że zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie, łanie zimą chętnie korzystają z pomocy człowieka, który może je dokarmiać. W okresie najcięższych mrozówi i duzej ilości śniegu nie jest im łatwo znaleźć pożywienie. 

Jak dokarmiać młode sarenki, jelenie, łanie zimą? 

Do karmy suchej nadającej się dla przeżuwaczy należy przede wszystkim siano. Zwierzęta lubią też buraki czy kukurydzę, obierki z jarzyn. W paśniku należy umieścić takie ilości siana, by mogły być zjedzone w możliwie jak najkrótszym czasie. Przeleżana karma może się psuć i zaszkodzić zwierzętom.


Jeśli nie mamy pewności, w jaki sposób możemy dokarmiać sarny czy jeleniel ub  możemy zgłosić się do leśniczego i zaoferować swoją pomoc chociażby w postaci dostarczania składników spożywczych. Zimowe dokarmianie zwierzyny na Beskidzkich wsiach ma swoja długą i piękną tradycję. Dokarmiamy nie tylko ze względów humanitarnych, ale i gospodarczych. Nie wszystkie polskie lasy bogate są w podszyt, a więc i w żer, co powoduje, że zwierzęta uzupełniają go płodami rolnymi - gdyby ich zabrakło jelenie niszczyłyby nasadzenia, młodniki i szkółki. Zatem karmi się je by chronić las.

W większości naszych drzewostanów występuje kilka pięter, podszyty są w prawie każdym fragmencie lasów. Stąd też baza pokarmowa dla zwierzyny płowej jest bardzo obfita. Jelenie, daniele, sarny zimą zmieniają nieco dietę, przechodząc z roślin runa leśnego na żer pędowy. Kora, łyko i pędy mogą stanowić wtedy nawet 90 proc. pokarmu.  Lesnicy naturalnie dostarczają jej tego pokarmu. To daje naprawdę wymierne efekty w postaci skomasowania zwierzyny na terenach nadleśnictwa i zmniejszenia szkód w rejonach, gdzie mamy młodniki, które chcemy ochronić.

Dokarmianie zwierzyny powinno się odbywać jedynie w sytuacji  zagrożenia dniami głodowymi, czyli gdy warunki atmosferyczne, gruba pokrywa śniegowa, uniemożliwiają dostęp do naturalnego żeru. Wtedy, bez pomocy człowieka, populacje spadłyby liczebnie bardzo mocno. - informują leśnicy.

źródło: http://www.katowice.katowice.lasy.gov.pl

{gallery}jelenie{/gallery}

zdjęcia: Magdalena Sporek