Kocierz Rychwałdzki jest niedużą, liczącą prawie 300 osób miejscowością położoną w samym sercu Beskidu Małego. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów tej miejscowości jest Kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Serca Matki Bożej, wybudowana w latach 1979 – 1981, która ma zresztą bardzo ciekawą historię.

Zanim wybudowano kaplicę, mieszkańcy Kocierza Rychwałdzkiego, którzy chcieli się udać na mszę do kościoła w Łękawicy musieli pokonać spory odcinek drogi. Dodajmy, że były to czasy, kiedy mało kto posiadał samochód, więc mało kto udawał się w drogę do Łękawicy. Potrzebę wybudowania świątyni dostrzegł ks. Władysław Gacek, który od 1955 roku był proboszczem parafii w Łękawicy. Już w 1958 roku rozpoczął starania o budowę kaplicy, lecz ówczesna władza nie zgodziła się na to. Przełom w tej sprawie nastąpił początkiem lat 70-tych, podczas spotkania absolwentów Krakowskiego Seminarium Duchownego, które odbyło się w Zakopanem, ówczesny ks. Kardynał Karol Wojtyła zwrócił się z prośbą do Ks. Zygmunta Bernata (nowego księdza w Łękawickiej parafii) o wybudowanie kaplicy w Kocierzu. Po kilku dniach ustalono, że Ks. Bernat będzie odprawiał w każdą niedzielę i święta msze święte w domach mieszkańców Kocierza. Tak też się stało. Od sierpnia 1973 roku Ks. Bernat zaczął odprawiać msze święte w Kocierzu, za każdym razem odprawiając je w innym domu. Trwało to przez 6 lat.

W dniach 10-12 czerwca 1978 roku Ks. Kardynał Wojtyła osobiście wizytował parafię w Łękawicy. Wtedy na własne życzenie odprawił mszę świętą w domu p. Okrzesików w Kocierzu Rychwałdzkim, w intencji budowy kaplicy. Działania mieszkańców w końcu przyniosły skutek.  15 sierpnia 1978 roku przyszło pozwolenie od władz wojewódzkich na wybudowanie kaplicy w Kocierzu. Na rzecz tej inwestycji kilku mieszkańców przekazało swoje działki pod budowę. W zamian parafia łękawicka musiała oddać gminie Gilowice-Ślemień pole kościelne o powierzchni takiej samej, jak przejmowane działki w Kocierzu.

7 Lipca 1979 roku został poświęcony przez dziekana Zdzisława Dzidka plac budowy kaplicy oraz krzyż. 25 października 1979 roku do Kocierza przyjechał Ks. Kardynał Franciszek Macharski, który odprawił tu mszę świętą. Podczas mszy świętej dokonał aktu poświęcenia i wmurowania Kamienia Węgielnego, pod przyszłą kaplicę. Dodajmy, że Kamień Węgielny pochodził z grobu św. Stanisława Biskupa Męczennika. Oprócz Kamienia Węgielnego, wmurowano także akt oraz ziemię pochodzącą z rzymskich katakumb. Wtedy rozpoczęły się prace budowlane, które dzięki mocnemu zaangażowaniu mieszkańców całej miejscowości i nie tylko trwały dwa lata. 10 października 1981 roku Ks. Bp. Jan Pietraszka poświęcił nowo wybudowaną kaplicę. Opiekę nad nią sprawował ks. Zygmunt Bernat, który mimo opuszczenia Parafii Łękawickiej w 1982 roku, został na zawsze zapamiętany przez mieszkańców tej małej miejscowości, jako budowniczy ich kościółka.

Kaplica w Kocierzu Rychwałdzkim została wkomponowana w górski krajobraz Beskidu Małego. Dodatkowo otoczenie sprawia, że często w niej odbywają się uroczystości ślubne. Niedzielne msze święte zrzeszają w kaplicy nie tylko mieszkańców Kocierza Rychwałdzkiego, ale i okolicznych miejscowości, a także turystów i letników, przyjeżdżających w te okolice.

Tutaj znajdziecie link z dokładną lokalizacją kaplicy.

Autor: Radosław Płużek
Zdjęcie: Mapio.net

Udostępnij Drukuj E-mail