Utopiec - związany z żywiołem wody demon powstający z duszy utopionego człowieka. Uważano, że „duch wodny” był nieszczęśliwy i dlatego mścił się na innych, wciągając w wodne odmęty swoje ofiary. Panowało przekonanie, że tylko w ten sposób może znaleźć wybawienie i uwolnić się od pokuty. Demon ten był niebezpieczny i złośliwy. Nierzadko rozrzucał nocą ustawione za dnia kopy siana, ściągał ludzi z mostów i kładek do wody, a także zwabiał nad brzeg rzeki by następnie utopić. Według opowieści informatorów utopiec zamieszkiwał przede wszystkim głębiny, ale spotykano go także na brzegu, w pobliżu rzek, mostów i brodów, potoków, stawów, mokradeł, wodospadów i jazów.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania legend, które opowiada etnolog z Nieledwii - Krystyna Waligóra.

 

Zobacz również:

Historia w legendach zaklęta - Strzygonie

Zainteresowanych odsyłamy również do publikacji: Wyobrażenia demoniczne i ich wpływ na życie mieszkańców Rajczy, „Gronie” 2006, nr 1 (25), s. 115-145.

Duchy, złe uroki i nadprzyrodzone zdolności, czyli pradawne wierzenia. Część I i II