Widok na rondo w centrum Węgierskiej Górki łączące drogi z Żywca do Cisca oraz Żabnicy.

Pomiar jakości powietrza prowadzony na ul. Zielonej 48 w Węgierskiej Górce

Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza:

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Inne kamery

Żywiec Rynek

Kamera WG - skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Kościuszki

Kamera Milówka

Żabnica - Kościół

Widok z masztu Galerii Huta WG (obrotowa)

Schronisko PTTK na Hali Rysianka (widok w kierunku Tatr)