Od stycznia Gmina Rajcza ze słowackim partnerem Gminą Nova Bystrica realizuje Mikroprojekt pod nazwą: „Scheda z Nutką”. Projekt realizowany będzie do  sierpnia 2018 roku.

Jakie zajęcia i dla kogo  możliwe są dzięki temu projektowi?

 "Warsztaty muzyczne skierowane są do uczestników 3 zespołów regionalnych działających na trenie gminy Rajcza. Są to grupy ”Spod Rachowca” ze Zwardonia, „Zbójnicok” z Rycerki Górnej oraz „Mała Solanka” z Soli. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży, których pasją jest kultywowanie regionalnych tradycji związanych z folklorem. Warsztaty będą składały się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegać będzie na nauce robienia tradycyjnych, ludowych instrumentów muzycznych. Uczestnicy, pod okiem prowadzącego, wykonają własnoręcznie proste instrumenty. W dalszej części kursu - uczyć się będą gry pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Planuje się, aby w każdej grupie, zajęcia odbywały się 2 godz. raz w tygodniu przez okres 6 miesięcy. To daje łącznie 144 godz. praktycznych warsztatów dla poszczególnej grupy. Zdobyte umiejętności młodzi adepci zaprezentują na zakończenie realizacji projektu, czyli w trakcie jednej z imprez plenerowych, organizowanych w Rajczy. Mikroprojekt przewiduje, że będą to Dożynki Gminne.

Drugim istotnym działaniem będą „Warsztaty z nitką - szycie oraz haft”. Zadanie to zostało podzielone na 2 niezależne warsztaty tematyczne, które łączy nitka będąca niezbędnym elementem warsztatu krawieckiego. Pierwszy typ warsztatów to nauka podstaw szycia strojów regionalnych. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy rodzicom oraz członkom zespołów regionalnych z sołectw Rycerki Górnej, Soli oraz Zwardonia z zakresu procesu szycia stroju regionalnego z podziałem na poszczególne konteksty obrzędowe i okolicznościowe. Warsztaty te będą miały charakter praktyczny. Dzieci oraz młodzież zdobędą wiedzę i umiejętności w szacowaniu i doborze materiału do uszycia danej części garderoby oraz robienia wykrojów krawieckich, w tym rysowanie oraz wycinanie. Młodych adeptów folkloru wspierać będą dorośli, którzy również wdrożą się w proces szycia strojów. Osobnym typem zajęć warsztatowych będzie nauka wyszywania haftów skierowana dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Rajcza.

Warsztaty folkloru pogranicza to kreatywne zajęcia, które będą prowadzone z myślą o turystach, wypoczywających na terenie gminy Rajcza w okresie ferii zimowych oraz wakacji. Zadanie ma na celu promocję folkloru pogranicza polsko-słowackiego oraz włączenie w ofertę turystyczną nowego elementu, który pozwoli uatrakcyjnić czas wolny. Ideą warsztatów jest między innymi prezentacja bogactwa folklorystycznego naszego pogranicza. Warsztaty zostaną przygotowane i przeprowadzone zarówno przez polskich jak i słowackich instruktorów. ich tematyka obejmować będzie szeroko rozumiany folklor, na który składa się. muzyka, taniec, śpiew oraz rękodzieło. W ramach zadania planuje się organizację łącznie 14 spotkań warsztatowych, które będą miały charakter otwarty, co oznacza, że każdy chętny będzie mógł w nich uczestniczyć."

Celem Mikroprojektu jest:

Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego budującego tożsamość regionalną, mogącego w istotny sposób wpływać na przygotowanie spójnej i kompleksowej oferty turystycznej. Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pogranicza - szczególnie gmin: Rajcza i Nova Bystrica. Budowanie tożsamości kulturowej poprzez docenienie regionalnego potencjału pogranicza przez ludność miejscową oraz przyjezdną.

 Wartość całego zadania wynosi: 24 452,99 euro.

Mikroprojekt dofinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Dofinansowanie: EFRR: 20 785,04 euro, środki z budżetu: 1 222,64 euro, wkład własny Gminy Rajcza: 2 445,31 euro.

 

źródło: rajcza.com.pl

Udostępnij Drukuj E-mail