Autorem słownika są: folklorysta  i choreograf Jan Gąsiorek  z Żywca  oraz działaczka regionalna  i folklorystka Teresa Juraszek z Pewli Wielkiej. Książka ukazuje bogactwo języka gwarowego górali żywieckich.  Powstała z konieczności ratowania coraz szybciej odchodzącej mowy ojców.

 Słownik gwarowy liczy około 11 000 haseł. Oprócz słownika znajdują sie w nim typowe dla regionu zwroty, określenia,  jak również przysłowia.

"My spadkobiercy tego dziedzictwa możemy być dumni i byłoby niewybaczalnym błędem, aby taki dorobek  intelektualny uległ zapomnieniu. Słownik jest "otwartą ksiegą" bowiem gwara to studnia niewyczerpana."

Autorzy mają nadzieję, że ta publikacja zachęci wielu miłośników folkloru do dalszych poszukiwań i badań. Będzie dla autorów satysfakcją i przeswiadczeniem, że wysiłek włożony w gromadzenie materiałów nie był czasem straconym.

Gwara powinna żyć w środowisku naszego regionu i być inspiracją do pracy w zespołach folklorystycznych oraz  edukacji regionalnej.

Udostępnij Drukuj E-mail